Verandering echt verankeren, is deze op alle niveaus ondersteunen en uitdragen

Wilma van Arragon

Wilma werkt voornamelijk in de zorgsector, op plekken waar verandering nodig is om de kwaliteit te verbeteren. Zij weet als verandermanager te verbinden door goed te luisteren en aan te sluiten bij wat een team nodig heeft.

“Je bereikt je doelen alleen in gezamenlijkheid. Vanuit daar stimuleer ik mensen om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werkplezier en ontwikkeling.”

Wilma combineert inhoudelijke vakkennis van de zorgsector, met haar theoretische kennis van verandermanagement. Ze is sterk in het maken van probleemanalyses bij ingewikkelde samenwerkingsprocessen, brengt denkprocessen op gang. Ze zoekt naar de rolverdeling en teamopbouw en gaat samen met het team het veranderproces in. Wilma is daadkrachtig, open, stimulerend en weet medewerkers te enthousiasmeren.

“Ik houd constant oog voor mensen en hun drijfveren, zodat we samen doelgericht kunnen werken aan een eindresultaat: goed draaiende teams die kwalitatief hoogwaardige zorg leveren.”

Op zoek naar een collega? Ontmoet ze hier