Als je stopt met moeten, begin je met ont-moeten.

Partners met dezelfde visie

Wendy van der Neut

Wendy van der Neut is een ervaren change manager die haar sporen verdiende in de financiële sector. Bij de ABN AMRO bank gaf ze actief vorm aan organisatieveranderingen op het snijvlak van business en IT. Wendy richtte zich daarbij altijd op mens, proces én inhoud. Terwijl ze als manager vernieuwingen actief vormgaf, kreeg ze zelf ook voortdurend te maken met veranderingen in de bankwereld. Dit maakt haar tot een veelzijdige ervaringsdeskundige op het gebied van organisatieverandering.

“Ik ben gedreven door de werkende mens en het vraagstuk van continue verandering. Bedrijfsantropologie vind ik eindeloos fascinerend: hoe gedragen mensen zich en waarom? Wat betekent verandering? Hoe werken bedrijfsculturen en wat is de rol van de mens hierin? En vooral: hoe zorg je dat iedereen wordt gehoord en dat mensen in hun kracht staan? Want mijn ultieme motivatie is: bijdragen aan ‘gelukkige mensen in succesvolle organisaties’.”

Als mensgerichte verbinder is Wendy snel in staat om de beweegredenen van mensen te doorgronden en daarmee tot een gezamenlijk gedragen doel te komen. Ze slaat hierbij een brug tussen de zakelijke context en wat mensen motiveert. Ze weet haar inzichten uit de corporate wereld, haar analytisch vermogen en haar helikopterview, gericht te combineren met aandacht voor intuïtie en gevoel. Want juist díe combinatie, brengt mensen en organisaties verder.

#verbinder #diversiteit #inclusie #duurzaamouderschap