Zonder wij geen ik. Samen werk maken van leren.

Partners met dezelfde visie

Warner Immink

Warner werkt als rakeling: waar hij is, ontstaat beweging, verwondering en bewustwording, waardoor de ontwikkeling van teams zich versnelt. Hij heeft ruime ervaring als ‘embedded advisor’, interimmanager en teamcoach bij het faciliteren van leerprocessen en inspireren bij cultuur- en organisatieveranderingen.

Meewerkend maakt Warner werk van leren. Hij creëert met de mensen waarmee hij werkt waardeontwikkeling, bij ieder persoonlijk, bij het team, de organisatie, de klant en de samenleving. Van jong tot oud, van alle kleur en cultuur.

"Ik prikkel en omarm, van jong tot oud, van alle kleur en cultuur. Ik daag uit en schenk de tijd om leren en werken samen te brengen. Faciliteer bij leerprocessen en inspireer bij cultuur- en organisatieverandering."

Wat Warner kenmerkt? Zijn achtergrond als docent en schoolleider waarin hij pioneerde en innoveerde in multiculturele omgevingen hebben hem evenzeer gevormd als zijn latere ervaringen in het bedrijfsleven. Bij de NS vervolmaakte Warner zijn vakmanschap rond lerende organisaties rond de thema’s sociale innovatie, effectief en klantgericht operationeel management, diversiteit & inclusie.

Zet Warner op een grote operationele afdeling waar een grote verscheidenheid aan mensen doelgericht moeten gaan samenwerken, dan gaat zijn hart sneller kloppen en komt het beste in iedereen boven. Hij doet dit met zijn scherpe, waarnemende blik in combinatie met humor en een energieke, creatieve aanpak.

#lerendeorganisatie #coaching #criticalfriend #diversiteit