Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Blog

Vertrouwen + expertise = waarde voor de toekomst

Geschreven door Paul

Om relevant te blijven als organisatie, moet je je constant aanpassen. Het werkveld verandert, de wensen van de klanten verschuiven, er komen nieuwe technologische mogelijkheden en andere of betere proposities voor je klanten; stuk voor stuk zaken waarop je als organisatie een antwoord moet formuleren. Elke keer weer. Een vraag waar veel leiders mee worstelen: hoe krijg ik het voor elkaar?

De meeste organisaties zoeken het antwoord op deze vraag in een rationele aanpak; een focus op groeicijfers en operationele optimalisatie. Kort gezegd: ‘sneller en meer’. Een eenzijdige focus waarin organisaties op de lange termijn vastdraaien. Wil je in de toekomst relevant blijven als bedrijf, dan ligt het antwoord niet zozeer in ‘sneller en meer’ maar eerder in ‘op een andere manier’. Een benadering waarin naast de cijfers, vooral ook de mensen centraal staan. ‘Het hart van de verandering ligt onder de oppervlakte’, zo zagen we al eerder in een blogpost van Changekitchen; het zijn de ideeën, de overtuigingen en het commitment van je mensen, die de flexibiliteit van je organisatie bepalen. Zij hebben de kennis en zij maken het verschil. De vraag ‘hoe krijg ik het voor elkaar?’, valt dus uiteen in de drie vragen ‘hoe bereiken we ons doel?’, ‘hoe krijgen we onze mensen mee?’ en ‘hoe zetten we hun kennis het beste in?’.

De afgelopen jaren heb ik met deze vragen ervaring opgedaan bij een aantal bedrijven. De belangrijkste lessen die ik heb geleerd:

 • Laat de eenzijdige focus op een rationele, cijfermatige benadering los.
 • Wees duidelijk over je einddoel, maar ben flexibel in de route naar het doel. Kauw niets voor en laat het over aan je medewerkers om te bedenken via welk pad je samen het einddoel het beste kunt bereiken.
 • Geef je medewerkers het vertrouwen om vanuit hun expertise te komen met oplossingen. Als je je medewerkers (en) het vertrouwen en de ruimte geeft om zelf met nieuwe ideeën te komen, dan zullen veel mensen positief reageren. Ze worden aangesproken op hun expertise en voelen zich uitgedaagd zelf met oplossingen te komen die inhoudelijk, kansrijk en werkbaar zijn. Dit brengt niet alleen positieve energie maar ook de beste oplossingen. De ervaring leert dat je mensen hierdoor vanzelf ook een externe focus krijgen en bekijken welke externe ontwikkelingen een rol kunnen spelen in het bereiken van het doel.
 • Succes hangt in grote mate samen met je bereidheid te leren als organisatie. Geef ruimte aan onderzoek en experiment. Laat mensen op kleine schaal in gelimiteerde tijd dingen uitproberen en faciliteer hen hierin.
 • Accepteer dat medewerkers daardoor niet altijd bezig zijn met het primaire proces. Ruimte bieden aan een voedingsbodem om te leren, is een cruciale diepte-investering in de toekomst van je bedrijf.
 • Niet iedereen is van nature te porren voor het praktisch meedenken over de toekomst van de organisatie. Focus je vooral op de mensen die aanvoelen wat er speelt in de markt en die bereid zijn hierover mee te denken. Soms komen de cynici later toch nog over de brug. En soms niet. Besteed hier niet te veel aandacht aan.
 • Neem alle suggesties serieus en bespreek samen hoe een idee kan bijdragen aan de toekomst van de organisatie.
 • Zorg voor besluiten die breed gedragen worden en stuur als coach bij op voortgang en timing.
 • Begin klein. Verwacht niet direct een ‘groot en allesomvattend antwoord’ op de vragen van de toekomst, maar integreer het experiment op kleine schaal in het dagelijkse werk. Probeer stap voor stap te ontdekken welke nieuwe mogelijkheden het beste werken voor je organisatie.
 • Hou vol. En blijf geloven in het behalen van je einddoel. Een dergelijke cultuuromslag kost tijd.
 • Blijf op regelmatige basis open gesprekken voeren met je mensen, zodat de vraag ‘wat is voor ons interessant?’ altijd op tafel blijft.

Wanneer je erin slaagt om deze uitgangspunten door te laten sijpelen tot in de haarvaten van je organisatie, verhoog je de flexibiliteit van je medewerkers en je organisatie fundamenteel.

Het resultaat is een wendbare organisatie met een groot incasseringsvermogen, een sterk innovatief karakter, een hoge klantenbinding en sterke groei. Kortom: een organisatie die in staat is om de uitdagingen van de toekomst, te vertalen naar activiteiten voor vandaag en morgen.

Meer inspirerende blogs lezen? Volg Changekitchen op LinkedIn!

———

PaulHoppener Paul Höppener begeleidt directies in de maakindustrie bij de uitdagingen die snelle technologische ontwikkelingen hen bieden. Hij adviseert organisaties hoe deze ontwikkelingen in te zetten om onderscheidend te zijn. Paul helpt niet alleen bij het vinden van de sleutel naar blijvend succes, dé oplossing voor de korte én lange termijn, maar ook bij de implementatie en het creëren van draagvlak.