Wat je in het leven tegenkomt heb je vaak niet te kiezen. Hoe je er mee omgaat wel.

Partners met dezelfde visie

Tineke Rullmann

De druk op de zorg is op dit moment ongekend groot en veel zorgprofessionals werken onder grote stress. Langdurige uitval of uitstroom is een reëel risico. Tineke werkt als gecertificeerd coach met verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals die hun werk lichter willen beleven en werkplezier in hun werk willen houden of terugvinden.

Haar fascinatie voor mens, gedrag en arbeid loopt als een rode draad door haar loopbaan. De zorg kent zij van binnenuit. Haar kracht? Focus verleggen naar wat werkt, naar verlangen, naar resonantie.

“Mijn grote drijfveer is dat zorgprofessionals ook in uitdagende omstandigheden mentaal fit blijven, zodat zij kunnen blijven bieden wat in het leven van essentiële waarde is: zorg.”

Tineke zet haar brede ervaring in de gezondheidszorg in als coach en trainer voor zorgprofessionals. Vanuit het verlangen professionals te helpen het werk lichter te beleven, ontwikkelde ze het trainings- en coachingsaanbod van De Zustercoach. Met enorm veel plezier coacht zij zorgprofessionals, individueel en in teamverband, in de dilemma’s, vragen en uitdagingen die werken in de zorg met zich meebrengt.

“Ik krijg energie wanneer mensen in het werk krachtige keuzes durven maken, hun hart durven volgen, zichzelf durven laten zien. Wanneer ze in verbinding komen met zichzelf en met de mensen om zich heen. Wanneer er verlangen bestaat om te bouwen aan een mooie organisatie. Werk is voor veel mensen een groot onderdeel van het leven. Hoe mooi wanneer je daar een tijd vol van betekenis van maakt.”

Tineke ten voeten uit: levenslustig, nieuwsgierig, diepgang met luchtigheid, natuurlijk, optimistisch, zingevend.

#dezustercoach #zorgprofessionals #lichterinjewerk #werkdrukenwerkplezier #positiveintelligence #mentalfitness