Routine kills passion, dare to challenge it.

Partners met dezelfde visie

Timo Schrama

Timo Schrama werkt voor organisaties die de kansen van digitalisering willen ontdekken en benutten; organisaties die hun processen willen optimaliseren en hun professionals meer ruimte willen geven om te werken vanuit hun passie voor het vak.

"Technologie geeft organisaties de kans om te verbeteren maar vooral om nieuwe ambities te realiseren."

Wat kan technologie voor de toekomst van je bedrijf betekenen? En voor jezelf als professional? Hoe kan digitalisering je helpen om niet alleen je expertise maar ook je invloed te verhogen? Welke ontwikkelingen en nieuwe ideeën komen onder handbereik? Als adviseur, interim- en programmamanager heeft Timo een brede ervaring met verandervraagstukken met een sterke digitale component.

Vanuit zijn brede blik op de impact en mogelijkheden van technologie, daagt Timo organisaties en professionals uit om verder te ontwikkelen en te veranderen. Hij combineert scherpe analytische vaardigheden met een mensgerichte benadering. Hij stelt vragen, luistert, analyseert en maakt de vertaalslag naar functionele behoeften.

"Wanneer de doelstelling van de organisatie helder is en leidt tot een echt gedeelde ambitie, ontstaat intrinsieke motivatie om het beste uit jezelf te halen."

Timo werkt, denkt en verandert vanuit de overtuiging dat professionals in organisaties de beste werkroutines inrichten wanneer de gedeelde ambitie hen aanspreekt. Zijn bijdrage is dan ook altijd tweeledig: het doel van de organisatie expliciet maken en tegelijkertijd digitalisering optimaal inzetten. Het automatiseren van routinematige taken geeft professionals nog meer ruimte om vanuit betrokkenheid en passie waardevolle bijdragen te leveren. Dit leidt tot toekomstbestendige organisaties waar gemotiveerde zelfstarters, inhoudelijke koersbepalers en resultaatgerichte professionals werken.

#transformatie #technologie #digitalisering #betrokken #creatievedenker