Als de wind van verandering waait, bouwen sommigen een muur, anderen een windmolen.

Partners met dezelfde visie

Suzanne Bakermans

Als projectleider en adviseur, levert Suzanne al tien jaar een bijdrage aan kwaliteits- en procesverbetering in de zorg. Haar achtergrond als logisticus en gezondheidswetenschapper speelt daarin een grote rol. Maar net zo belangrijk, is haar oog voor het menselijk perspectief.

Haar focus: de relatie tussen technologische systemen en het werkklimaat optimaliseren, en professionals zo faciliteren dat zij kunnen excelleren in hun werk. Suzanne heeft veel ervaring met kwaliteitsmanagement, procesoptimalisatie en het implementeren van technologische innovaties. Dit laatste vraagt ook altijd een sociale innovatie; een verandering in werkwijzen en overtuigingen.

“Het mooiste aan mijn vak vind ik een succesvolle brug slaan tussen het persoonlijke perspectief en de systemische kant van de organisatie. In elke opdracht zoek ik daarom naar de best werkende balans tussen mens en systeem, tussen kwaliteit en innovatie.”

Suzanne is een energieke, sociale netwerker. Ze houdt van analyse, maar nog meer van samen creëren. Ze gelooft dan ook sterk in ‘1 + 1 = 3’. Verandervraagstukken met een sterke co-creatie-component vormen haar expertise; samen een nieuw concept of digitaal systeem neerzetten dat niet alleen de kwaliteit van het werk significant verbetert, maar ook met overtuiging wordt gedragen door de betrokkenen. Verbinding, relatiemanagement, coaching en empowerment zijn daarin belangrijke aspecten.

#datagedrevenwerken #innovatie #verbindend #creatief #energiek #conceptueeldenken