Spiegelen van eigen maatschappelijke vraagstukken in andere landen en culturen…

Studiereizen

Changekitchen organiseert regelmatig inspirerende studiereizen in het publieke domein om Nederlandse maatschappelijke vraagstukken te spiegelen aan de wijze waarop andere landen en culturen hiermee omgaan.

De eerstvolgende studiereis gaat naar Suriname. Het staat in het teken van welzijn en zorg, en de vraag hoe dit vorm krijgt in een land waar we mee verbonden zijn, maar ook zo van verschillen. Diversiteit en verschillende achtergronden van mensen is een belangrijk thema, maar ook bestuurlijke thema’s als toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid krijgen ruim aandacht. Zo kijken we hoe welzijn en zorg is georganiseerd, naar ouderenbeleid, de positie van mensen met een beperking en de zorg voor psychiatrische cliënten. Hiervoor bezoeken Paramaribo, het district Nickerie en gaan diep het tropisch regenwoud in.

De studiereis levert verwondering, confrontatie, inzicht en verrijking die inspireert om actuele thema’s in het (werkende) leven op een andere, nieuwe, manier te benaderen.

Wanneer: 17 – 25 november 2018
Kosten: €3.250,-
Voor wie: voor iedereen die zich bezighoudt met sociale vraagstukken op het gebied van welzijn en zorg en thema’s daarop aansluiten.

Meer weten?
Mail ons!

Changekitchen

Bekijk ook onze instrumenten