Grote dingen worden nooit door één persoon gedaan.

Changekitchen gelooft in samenwerken

Changekitchen gelooft in samenwerken. Ook voor zichzelf. Samenwerken brengt een andere kijk en nog meer kansen voor vernieuwing. Voor het beste resultaat vertrouwen ook wij graag op samenwerking met andere professionals.

Samenwerken met Changekitchen
Changekitchen heeft enkele vaste samenwerkingspartners en we stellen deze graag aan je voor.

Budelinc

Succesvolle organisatieverandering heeft alles te maken met communicatie. Met een open gesprek, het goed afstemmen van gezamenlijke doelen en het overtuigend uitdragen van de bedrijfsidentiteit bijvoorbeeld. We werken graag samen met een partner die dat begrijpt. Budelinc is daarom onze vaste partner op het gebied van communicatie, ontwerp, campagnes en film.

Bij Budelinc vind je strategen, vernieuwers, kritische meedenkers en vragenstellers. Voor elke opdracht kiezen zij binnen hun team van visueel ontwerpers, projectmanagers, communicatie specialisten, fotografen, filmmakers en programmeurs precies de expertise en creativiteit die nodig is.

Jan Booij Advies

Op basis van een gedeelde visie op leiderschap, verantwoordelijkheid en verandering werken we sinds 2007 samen met Jan Booij Advies. Dit bureau adviseert en begeleidt publieke en commerciële organisaties, bij bestuurlijke, veranderkundige en diversiteitsvraagstukken.

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaf Changekitchen samen met Jan Booij Advies, invulling aan het programma Voor(t)gaan in Verandering. Centraal in dit programma staat de vraag of een moderne cultuursensitieve zorg bijdraagt aan integratie en burgerschap.

Ook organiseert Changekitchen samen met Jan Booij Advies regelmatig inspirerende studiereizen voor influencers, beleidsmakers en bestuurders en in het publieke domein. Doel is om Nederlandse maatschappelijke vraagstukken, te spiegelen aan de wijze waarop andere landen en culturen met deze thema’s omgaan. Deze shift of perspective levert de inspiratie en verdieping die spelers in het publieke domein nodig hebben, om actuele thema’s op een andere, nieuwe manier te benaderen.

Binnenstebuiten

Sinds 2011 werkt Changekitchen intensief samen met Binnenstebuiten, specialist op het gebied van (pre)mobiliteit. Daar waar het werk verandert, verplaatst of verdwijnt, is er een bijzondere aanpak nodig om medewerkers te helpen om hier goed mee om te gaan. Binnenstebuiten werkt aan duurzame ontwikkeling en groei van mensen en bedrijven bij verandering, doelgericht en met een sterke focus op resultaat.

Samen met Binnenstebuiten helpen we mensen een nieuw perspectief op hun loopbaan te ontwikkelen, in beweging te komen en naar andere invullingen te zoeken. Zo hebben we in opdracht van NS samen met Binnenstebuiten een drietal grote premobiliteitstrajecten ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij meer dan 200 medewerkers een goede nieuwe vorm vonden voor hun werksituatie.