Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Blog

Reizen is de beste leerschool

Niets confronteert je zo sterk met je eigen vaste denkpatronen, als een verre reis. Verblijven op een plek waar alles compleet anders is, leert je anders kijken, anders voelen, anders denken, anders doen. Of zoals Henry Miller zei: “One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.”

In Nederland staan we voor een aantal complexe maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken; superdiversiteit, mobiliteit, technologische ontwikkelingen, ecologische afwegingen en de wijze waarop we zorg en welzijn organiseren. Belangrijke thema’s, die ook in andere landen spelen. En dus kunnen we veel leren van elkaar. Om die reden organiseren we bij Changekitchen al tien jaar studiereizen voor iedereen die zich bezighoudt met sociale vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn. Het brengt de deelnemers, en ook onszelf, heel veel inzichten op verschillende vlakken: kwaliteit, ethiek, architectuur, technologie, demografie, armoede en rijkdom, ecologie, financiën, marktwerking, economie, bestuur, organisatie en het perspectief van de cliënt. Een belangrijk terugkerend thema daarbij is inclusie. Bijvoorbeeld vanuit de vraag: ‘Hoe maak je, in een maatschappij die wordt gekenmerkt door superdiversiteit, werkelijk verbinding met iedereen die gebruik maakt van zorg en welzijn? Hoe versta je de ander écht? Hoe weet je wat iemand nodig heeft?’. Een vraag waarop geen ‘snel antwoord’ past, zo bleek al tijdens onze studiereizen naar Marokko, Turkije, Suriname, Iran en China.

Wanneer je landen bezoekt waar zorg en welzijn fundamenteel anders zijn ingevuld, waar al je eigen patronen en aannames je niet helpen om te doorgronden wat je ziet, leer je opnieuw kijken. Waar ter wereld we ook achter de schermen meeliepen met lokale professionals op het gebied van zorg en welzijn; elke keer gingen we met een vracht aan overstijgende inzichten en nieuwe perspectieven weer naar huis. De gesprekken met buitenlandse collega’s leverden tijdens het reizen een schat aan ervaringen. Net als het delen van verwondering, ervaring en visie met deelnemers onderling. Tijdens elke reis waren we dankbaar voor alles wat er in Nederland goed gaat, maar zagen we tegelijkertijd heel veel mogelijkheden om onze zorg en welzijn nog verder te verbeteren. En ook om onze eigen rol daarin beter vorm te geven; bewuster van de eigen denkpatronen, drijfveren en mogelijkheden. Elke reis maakte zo onze verantwoordelijkheden en kansen in de publieke sector, weer scherper zichtbaar. Ik verheug me dan ook bijzonder op onze volgende studiereis. Bestemming: India!

Van een land als India kunnen wij veel leren. Ook op het gebied van zorg en welzijn. Of misschien moet ik wel zeggen: juíst op het gebied van zorg en welzijn. Bijna nergens ter wereld is het niveau van medisch-technologische ontwikkelingen zo hoog als in India. Tegelijkertijd kent dit dichtbevolkte land een weelderige mix van tradities en spirituele overtuigingen, bestaan er grote verschillen tussen arm en rijk, tussen ouderwets en modern, en tussen de stedelijke gebieden en het platteland. Hoe gaan die zaken samen? Deze vraag proberen we te beantwoorden tijdens deze studiereis. En vooral: wat kunnen wij leren van de wijze waarop in India zorg en welzijn zijn georganiseerd? En hoe verhouden de snelle technologische ontwikkelingen zich tot ecologische afwegingen? Welke aspecten hebben ook betekenis voor de Nederlandse context en hoe passen we deze op een waardevolle manier toe, in ons eigen werkende leven?

Overstijgende vragen die elke keer weer van een ongelooflijke grote relevantie blijken voor onze dagelijkse praktijk in Nederland; of je nou manager bent, eerstelijns zorg biedt, een bestuurlijke opdracht hebt of op een andere manier bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en welzijn. Ook wanneer je organisaties helpt hun wendbaarheid te vergroten, zoals ik, is anders leren kijken, cruciaal. Tijdens elke studiereis heb ik zelf telkens ervaren: zodra ik het toetsen van mijn eigen beelden echt losliet, kon ik opnieuw kijken. En zag ik nieuwe zaken, met een heldere blik. Diezelfde zaken zag ik vervolgens ook in Nederland, wanneer ik binnenkwam in een organisatie waar verschillende mensen samenwerken. Een studiereis is daarmee voor mij het ultieme middel om je bewustzijn en je mogelijkheden om goed waarnemen, te vergroten. Een vaardigheid die heel bruikbaar is in alle organisaties, waar mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en waarden, samen werken aan een doel.

Wil je meer weten over onze reizen? Neem contact met mij op.

Meer inspirerende blogs lezen? Volg Changekitchen op LinkedIn!

———

ThijsVink Thijs Vink is oprichter van Changekitchen, een bureau gespecialiseerd in organisatieverandering. Succes begint met het omarmen van onzekerheid, verandering en vernieuwing. Changekitchen richt zich daarom op het vergroten van het aanpassingsvermogen van mensen in alle lagen van de organisatie. We helpen organisaties inzichten te verkrijgen, waarmee ze in staat zijn zelf oplossingen te creëren voor het behalen van de organisatiedoelen, nu en in de toekomst.