Verandering biedt mooie kansen voor mens en organisatie.

Organisatieverandering op maat

Verandering is er altijd en overal. Binnen de organisatie en daarbuiten. Vroeger, nu en in de toekomst. Een belangrijke basis voor succes ligt in het goed kunnen omgaan met verandering. En dat kun je leren.

Changekitchen richt zich op het vergroten van het aanpassingsvermogen van mensen in alle lagen van de organisatie. We helpen organisaties inzichten te verkrijgen, waarmee ze in staat zijn zelf oplossingen te creëren voor het behalen van de organisatiedoelen, nu en in de toekomst.

Succesvol omgaan met verandering begint met het omarmen van onzekerheid, verandering en vernieuwing. Changekitchen bekijkt daarom wat mensen belemmert om de verandering te omarmen, vanuit 4 invalshoeken: ratio, emotie, intuïtie en energie. Al deze factoren zijn van invloed op het welslagen van een veranderproces, ook in een zakelijke context.

Vanuit een heldere opdracht gaan we aan de slag om de werking van de organisatie te doorgronden van binnenuit. Kansen voor vernieuwing die al in de organisatie aanwezig zijn, maken we op een positieve manier zichtbaar: waardevolle expertise, nieuwe methodes en verborgen talenten. Belemmerende mechanismen en blokkades leggen we bloot, op organisatieniveau, maar ook op persoonlijk niveau. Een belangrijke vraag daarbij is: ‘Wat heb je nodig om je daadwerkelijk verbonden te voelen met de organisatiedoelen?’

Samen beantwoorden we deze vraag en gaan actief aan de slag met de uitkomst. We bieden mensen in de organisatie de ondersteuning en training die ze individueel nodig hebben om zich betrokken en geïnspireerd te voelen.

Wij helpen organisaties beter, slimmer en flexibeler in te spelen op veranderingen om hen heen, waardoor ze blijvend betere resultaten behalen.

Wij doen dit via adviesopdrachten, interim trajecten, leiderschapsontwikkeling, communicatiestrategie-ontwikkeling en internal branding, training, coaching en on the job sessies.

We richten ons op alle soorten organisaties in het private en publieke domein; ondernemingen, maar ook non-profitorganisaties in gezondheidszorg, vervoer en openbaar bestuur. We werken altijd met het behalen van een doel en met resultaat voor ogen. Ons motto is dan ook ‘het doel is de baas’.

Meer weten?
Neem contact op met René