Een duurzame verandering en verrijking van de organisatie.

Opdrachten

Integrale veranderaanpak bij NS en ProRail

De situatie bij aanvang

Vanaf 2013 is er een groot verbeterprogramma opgezet bij NS en ProRail met als doel een betrouwbare bijsturing bij verstoringen én nooit meer een treindienst out of control bij grote tegenslagen op het spoor.

In dit meerjarig programma zijn er verschillende projecten gedefinieerd die samen het verschil maken, zoals een nieuw informatievoorzieningssysteem, implementatie van een centraal besluitvormingsorgaan met nieuwe functionarissen en sectorbreed afgesproken afwegingkaders en uitgewerkte scenario’s op basis waarvan wordt besloten welke trein wel en welke niet kan rijden.

De opdracht
Zorg ervoor dat er een positief veranderkundig klimaat ontstaat waarbinnen de kans op succesvolle implementatie van de verschillende projecten toeneemt. Zet daarbij als doel dat alle betrokken medewerkers nut en noodzaak van het veranderdoel onderschrijven en dat er meer gedeelde kennis is over de projecten. Geef medewerkers mogelijkheden om te participeren in de verandering met als doel om goed gebruik te maken van de kennis die er is en te werken aan eigenaarschap voor de projecten.

De resultaten

Om de 1700 direct betrokken en de relevante stakeholders over de verandering te informeren en erbij te betrekken, is er een communicatieplatform ontwikkeld met films, animaties, blogs en interactieve mogelijkheden.

Dit platform is een belangrijk en veelgebruikt medium geworden en had een belangrijke plaats in de succesvolle uitvoering van de opdracht. Daarnaast is er voor 170 leidinggevenden een ontwikkelaanbod gemaakt op het gebied van leading change met 30 verschillende trainingen en events. Er is voor 110 medewerkers een premobiliteitsprogramma opgezet om medewerkers terug te brengen bij de vraag ‘wat betekent deze verandering voor mij en wat ga ik nu doen?’

Het premobiliteitsprogramma en de opleiding voor leidinggevenden zijn op hetzelfde communicatieplatform ontsloten, waardoor er voor iedereen een gepersonaliseerde omgeving ontstond waar informatie te vinden is, ideeën kunnen worden uitgewisseld en ondersteuning in de vorm van opleiding of live events kan worden gevonden.

De ontwikkelde visie en aanpak is overgenomen door een intern kernteam dat het verbeterprogramma verder uitrolt binnen verschillende bedrijfsonderdelen van NS. Daarmee is ook de doelstelling van Changekitchen van een duurzame verandering en verrijking van de organisatie bereikt.

"Zo’n grote verandering gaat in stappen, soms twee vooruit en één achteruit. In alle stadia keken we samen opnieuw naar wat er op dat moment nodig was om NS en ProRail verder te helpen. Steeds herinnerde Thijs ons eraan dat we zelf óók onderdeel zijn van het veranderende systeem, dat we ons aan moeten passen. Flexibel zijn en volhouden. Als je dan na twee jaar terugkijkt zie je pas hoe veel dat heeft opgeleverd, voor alle partijen."

– opdrachtgever Hanna Brands, programmadirecteur NS

Meer weten?
Neem contact op met Thijs