Naast vertrouwen is er ruimte gegeven om nieuwe wegen te verkennen.

Opdrachten

Ministerie van Defensie: Professionalisering in bedrijfsvoering

De situatie bij aanvang
Het DienstenCentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DC BMW) van het Ministerie van Defensie levert 24 uur per dag bedrijfsmaatschappelijke hulp aan medewerkers van Defensie en hun gezinsleden in binnen- en buitenland. De dienstencentra van het ministerie worden omgevormd tot interne agentschappen om zo een efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren. Ook bij het dienstencentrum BMW zal daarom meer aandacht moeten komen voor de klant-leverancier-relatie en het kostenbewustzijn van de eigen medewerkers.

De opdracht
Maak een professionaliseringsslag op het gebied van bedrijfsvoering en interne en externe klantoriëntatie. Medewerkers van DC BMW hebben de opdracht ‘een acht te halen’ op drie niveaus: tevredenheid van medewerkers, van ketenpartners én van cliënten. Investeer op leiderschap(sontwikkeling) bij de regiohoofden en de coördinatoren.

De resultaten
DC BMW heeft onder leiding van Changekitchen een implantatie traject ontworpen en gerealiseerd om de bedrijfsvoering te professionaliseren. Inmiddels staat er een volwaardig intern agentschap; klantgericht, kostenbewust, efficiënt en transparant. Zowel de klant- als medewerkertevredenheid zijn fors gestegen. De meting van de definitieve resultaten vindt plaats in 2011.

Het leidinggevend kader heeft zijn leiderschapskwaliteiten verder ontwikkeld; leden van het managementteam hebben een beter beeld gekregen van de eigen vaardigheden als leider en van de effecten hiervan op anderen. Men is gestopt met het denken vanuit ‘de eigen winkel’ en is bovenregionaal gaan werken, zonder de eigen positie daarin ondergeschikt te maken.

“Changekitchen is in staat gebleken om de medewerkers van DC BMW zich echt verantwoordelijk te laten voelen voor het opzetten en slagen van een intern agentschap. Naast vertrouwen is er ruimte gegeven om nieuwe wegen te verkennen. Daardoor hebben we bestaande structuren kunnen doorbreken. Het was een proces van vallen en opstaan, maar we hebben veel bereikt.”

– Aldert-Jan Has, kolonel DC BMW, Ministerie van Defensie

Meer weten?
Neem contact op met Thijs