Nu is het moment.

Partners met dezelfde visie

Lotte de Goeij

Lotte werkt als procesbegeleider en adviseur voor besturen en schoolleiders op het gebied van strategie en kwaliteitsontwikkeling. Ook werkt zij als interim manager op dit gebied, is zij verbonden aan de PO-Raad als expert en begeleidt zij scholen en besturen die te maken hebben met kwaliteitsproblemen.

Strategie, kwaliteit en ontwikkeling van onderwijs is de rode draad in de loopbaan van Lotte na haar studie Toegepaste Onderwijskunde. Lotte heeft gewerkt op landelijk beleidsniveau (bestuursadviseur), op bestuurlijk niveau (stafdirecteur onderwijs) en op schoolniveau (directielid van een grote, complexe basisschool in de Haagse binnenstad). Door haar ervaring op verschillende organisatieniveaus kan Lotte jou en je organisatie te helpen bij de verbinding tussen het strategisch beleid van het bestuur, dat van de school en de vertaling daarvan naar het handelen van de leraar in de groep. Met de medewerkers, directeuren en bestuurders zorgt Lotte ervoor dat strategische ambities zichtbaar en voelbaar worden in de praktijk, het onderwijs aan kinderen.

"Ik versterk de verandercapaciteit van jouw organisatie door goed te kijken en te luisteren naar mensen in de organisatie en een heldere analyse van plannen. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat reflectie en analyse het fundament zijn onder een succesvolle verbeteraanpak en daarmee tegelijkertijd de vuurtjes voor beweging in de organisatie gevonden worden."

Lotte is associate bij Changekitchen Strategy & Perfomance en werkt vooral voor directies, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeentelijke afdelingen in de onderwijssector.

Lotte woont in Den Haag, is getrouwd met Ray, heeft 3 zonen, is vaak op het strand te vinden met haar hond Mila en houdt van samen koken en eten met vrienden.

#onderwijs #goedwordengoedblijven #explicietwerken #strategieimplementatie #succesvolveranderen