Door de inbreng van Changekitchen kan Zij aan Zij weer verder doorontwikkelen.

Opdrachten

Leger des Heils Amsterdam – interim management Zij aan Zij

De situatie bij aanvang
Zij aan Zij is een locatie voor 20 jonge moeders (15-23 jaar) met een licht verstandelijke beperking en hun kinderen. In 2 jaar tijd worden deze vrouwen begeleid naar zelfstandig wonen. Zij krijgen vaardigheden aangeleerd om voor zichzelf en hun kind te kunnen zorgen. Bij aanvang van deze opdracht was er veel wantrouwen vanuit de jonge moeders richting de medewerkers. Daarnaast was er ook binnen het team sprake van een vertrouwensbreuk en een gevoel van onveiligheid. Er was geen goede taak- en rolverdeling. Er werd een tweedeling in het team ervaren tussen de behandelaren en de groepswerkers.

De opdracht
Herstel het gevoel van wantrouwen en onveiligheid bij zowel cliënten als de medewerkers. Zorg voor een duidelijke structuur en afspraken over taak- en rolverdeling. Zorg dat het team op formatie komt.

De resultaten
Het gevoel van wantrouwen en onveiligheid bij zowel cliënten als medewerkers is hersteld. Er is weer ruimte om op een goede manier met elkaar te communiceren. Het team is op formatie gebracht. Het team is opgesplitst in 2 behandelgroepen en er is een duidelijk taak- en rolverdeling. Dit heeft er voor gezorgd dat het ‘goede’ gesprek wordt gevoerd tussen de verschillende teamleden. Daarnaast zijn er duidelijke leefafspraken gemaakt samen met de cliënten. De jonge moeders ervaren hierdoor een gevoel van medezeggenschap en betrokkenheid.

"Saskia heeft met haar energieke, zakelijke maar zeker geen afstandelijke houding kunnen voldoen aan haar opdracht. Haar brede kennis, zelfstandigheid en analyserend vermogen heeft gemaakt dat Zij aan Zij weer verder door kan ontwikkelen. Saskia heeft de basis hiervoor gelegd door dichtbij de bewoners en medewerkers te staan en tegelijkertijd ook duidelijk een leidende positie in nemen zoals verwacht wordt in een opdracht als deze."

– Marije Hondeman, Leger des Heils Amsterdam – cluster Jongeren

Meer weten?
Neem contact op met Saskia