De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf.

Partners met dezelfde visie

Karin van Grinsven

Karins loopbaan in de zorg is niet alleen lang, maar ook opvallend veelzijdig: ze werkte als manager, projectleider, opdrachtgever, directeur, bestuurslid en toezichthouder. Een brede ervaring die van waarde is voor vele sectoren. Bestuurlijke opdrachten verbinden met de werkvloer, en andersom, is Karin op het lijf geschreven. Ze weet daarbij complexe zaken eenvoudig te maken. Dat vergt niet alleen veel kennis, maar ook lef.

"Verandering hoort bij het leven, het laat ons groeien. Het begeleiden van organisaties om flexibel in te spelen op veranderingen is mijn missie."

Organisaties in het publieke domein staan constant voor grote uitdagingen: nieuw overheidsbeleid, andere wensen van burgers of cliënten en veranderende inzichten over good governance of goed leiderschap. Ik inspireer, motiveer en faciliteer het bestuur, management en de medewerkers. Zodat zij goed werk kunnen leveren, juist in veranderende omstandigheden.

De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf. Verandering ontstaat niet door de organisatiestructuur of de inhoud, maar door de bereidheid van medewerkers om hun flexibiliteit aan te spreken. De manier waarop mensen met verandering omgaan, bepaalt niet alleen hun beleving van de realiteit, maar ook het resultaat.

“Vanuit veerkracht ontstaat veranderkracht. Ik stimuleer mensen graag om hun blik te verruimen, anders te kijken naar hun omgeving , buiten de gebaande paden te stappen en hun gedrag te veranderen. Zoals Barack Obama stelde: “Veranderingen worden veroorzaakt door gewone mensen, die ongewone dingen doen.”

Karin is een energieke persoonlijkheid. Ze is alert, attent en positief in de communicatie. Gericht op resultaat bovendien: ze houdt van klare taal en heldere afspraken, van mouwen omhoog en aanpakken. Daarnaast is ze een netwerker pur sang. Wat Karin inzetten oplevert? Dat het gewoon in orde komt!

#lerendeorganisaties #leadership #changemanagement #projectmanagement #bestpractices