Op basis van een gedeelde visie op leiderschap, verantwoordelijkheid en verandering werken we sinds 2007 samen met Jan Booij Advies. Dit bureau adviseert en begeleidt publieke en commerciële organisaties, bij bestuurlijke, veranderkundige en diversiteitsvraagstukken.

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaf Changekitchen samen met Jan Booij Advies, invulling aan het programma Voor(t)gaan in Verandering. Centraal in dit programma staat de vraag of een moderne cultuursensitieve zorg bijdraagt aan integratie en burgerschap.

Ook organiseert Changekitchen samen met Jan Booij Advies regelmatig inspirerende studiereizen voor influencers, beleidsmakers en bestuurders en in het publieke domein. Doel is om Nederlandse maatschappelijke vraagstukken, te spiegelen aan de wijze waarop andere landen en culturen met deze thema’s omgaan. Deze shift of perspective levert de inspiratie en verdieping die spelers in het publieke domein nodig hebben, om actuele thema’s op een andere, nieuwe manier te benaderen.