Voortdurend kijken naar de balans van mensen, resultaten, ziel en zakelijkheid.

Wat we doen

Interimmanagement

Changekitchen is gespecialiseerd in interimmanagement bij verandering. In verschillende functies: van CEO of CFO tot programma- of projectmanager.

Wij zijn bedreven in het leiding geven aan verandering. Sturing geven aan verandering, vereist een specifieke vaardigheid, die verschilt van het normale leiderschap. Die vaardigheid zit in de paradox van loslaten, maar ook duidelijke kaders geven. Dit vraagt om afstemming en dialoog. Omdat de zekerheden veranderen, ontstaat er ook behoefte aan een andere manier van leiderschap. Voortdurend kijkend hoe het is met de balans op het gebied van mensen en resultaten, en ziel en zakelijkheid.

Onze kracht ligt in het begrijpen van de context in de organisatie en het schakelen tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ kant van het proces: missie, visie, strategie, doelen en resultaten, maar ook persoonlijke waarden, vertrouwen, emotie, groei, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en draagvlak. Door van buiten naar binnen te kijken in de organisatie, krijg je een frisse, andere blik op de voor jou zo bekende processen en structuren. Op deze manier zie je meer mogelijkheden om deze af te stemmen op de ontwikkelingen buiten je organisatie.

Changekitchen richt zich op het vergroten van het aanpassingsvermogen van organisaties, die blijvend van invloed zal zijn.