Slimme organisaties werken actief aan het vergroten van de vitaliteit.

Instrumenten

Great Place Inventory

Er bestaat een positief verband tussen vitaliteit en betere werkprestaties; meer innovatief vermogen, een hogere productiviteit, een hogere klanttevredenheid en een lager ziekteverzuim. Werkgevers hebben dus veel belang bij het hebben van vitale werknemers.

Om organisaties gericht te helpen bij het verhogen van deze vitaliteit heeft Changekitchen Great Place Inventory (GPI) ontwikkeld. Dit instrument geeft een diagnose van de vitaliteit van individuele medewerkers en van de organisatie als geheel. Met individuele vitaliteit bedoelen we de gezondheid en de gelukbeleving van deelnemende personen. Een vitale organisatie kent werknemers die het doel van de organisatie ondersteunen en er alles aan doen dat te halen. Daarnaast maakt GPI duidelijk waar verbetering mogelijk is met als doel: continuïteit in resultaatverbetering, met vitale medewerkers, in een vitale organisatie.

Meer weten over hoe slimme organisaties actief werken aan het vergroten van de vitaliteit met behulp van Great Place Inventory?

Meer weten?
Neem contact op met René