Word eigenaar van de verandering

Fenna Bolhuis

Fenna werkt als interimmanager en procesbegeleidster bij veranderingen in de gezondheidszorg. Zij zorgt voor duurzame oplossingen die organisaties en de mensen vooruithelpen. Altijd gericht op het borgen van het rendement van de verandering.

Fenna stelt de belemmeringen en mogelijkheden vast op het gebied van bedrijfsvoering, organisatiestructuur, de wijze van leidinggeven en samenwerking in teams. Zij brengt structuur aan, geeft richting, motiveert en schuwt de moeilijke beslissing niet wanneer dat nodig is. Met expertise op verschillende gebieden en branches kan zij snel passend maatwerk leveren.

“Ik bespreek met mensen graag hun drijfveren en motiveer ze vervolgens om eigenaar te worden van de verandering.”

Energiek en toegankelijk, dat is Fenna. Ze heeft aandacht voor verschillende belangen en kan tegenstrijdige doelen binnen organisaties opheffen of verenigen. Ze stuurt op de uitkomst, is besluitvaardig en heeft een heldere manier van communiceren.

Op zoek naar een collega? Ontmoet ze hier