Verandering begint met één eerste stap. En dan nog één.

Partners met dezelfde visie

Eva van Sloten

Eva begeleidt organisaties, teams en mensen bij de realisatie van een veranderdoel. Ze krijgt mensen in beweging en zorgt voor snel zichtbaar resultaat. Haar visie is dat je het beste meteen kunt beginnen, want van samen uitproberen leer je het meest en het snelst..

“Veranderen is een werkwoord. Met elkaar praten en afstemmen is belangrijk. Maar daden zijn belangrijker dan woorden. Door te doen, zie je wat werkt, leer je met elkaar, en heb je ook nog eens sneller resultaat.”

Als organisatiepsycholoog denkt Eva in mogelijkheden en kansen: hoe maken we de weg naar ons doel voor onszelf het gemakkelijkst? Vaak wordt gedacht dat veranderen moeilijk moet zijn. Maar veranderen zit in ons. Het is alleen de kunst om met de stroom mee te zwemmen, in plaats van er recht tegenin.

De afgelopen jaren heeft Eva zich beziggehouden met verschillende verandertrajecten in de ouderenhuisvesting en welzijn. Haar aanpak is innovatief, participatief en resultaatgericht. Door behoeftes en belangen op de juiste momenten te verbinden, krijgt zij mensen mee en weet zij verandering te realiseren.

 

#organisatiepsychologie #participatie #succesvolveranderen #implementatie #cultuurverandering #positievepsychologie