Alles in lijn met de bedoeling.

Partners met dezelfde visie

Edith Smulders

Vanuit haar achtergrond als organisatiepsycholoog werkt Edith afwisselend als (interim) manager/directeur en als extern strategisch adviseur voor directies en bestuursvoorzitters. Haar kracht ligt in deze combinatie van ervaringen. De rode draad in haar werk, is het begeleiden van mensen en organisaties bij het verbeteren van hun prestaties.

“Vraagstukken waar ik me graag sterk voor maak: past de strategie nog bij de eisen van de markt en de maatschappelijke omgeving? Deelt iedereen de centrale doelen nog of is het tijd om ze samen aan te scherpen? Wordt de huidige strategie gerealiseerd in het alledaagse handelen van de organisatie of is hier winst te boeken?”

Edith deed ervaring op in het bedrijfsleven, organisaties in de zorg en in het sociaal domein, bij landelijke kennisorganisaties, brancheorganisaties en diverse ministeries. Haar werk bestaat uit het begeleiden van strategieontwikkeling en implementatie, het versterken van ondernemerschap in organisaties en het aansturen van – door de Rijksoverheid gefinancierde – landelijke programma’s. Ook geeft zij trainingen in professioneel adviseren.

#debedoeling #explicietwerken #strategieontwikkeling