Hermien keek goed rond en bracht meteen veel inspirerende ideeën.

Opdrachten

DrieGasthuizenGroep

De situatie bij aanvang
De DrieGasthuizenGroep is een ouderenzorgorganisatie met een rijk verleden. Zij willen in komende jaren uit groeien tot de toonaangevende ouderenzorgorganisatie van Arnhem Noord. Om dit proces richting te geven zijn strategische uitgangspunten geformuleerd. Cliënten van de DrieGasthuizenGroep zijn deels ontevreden over de huisvesting en de zorgverlening. Medewerkers voelen zich onvoldoende betrokken en geïnformeerd. De omgeving ziet de DrieGasthuizenGroep als een ingeslapen organisatie. Het ziekteverzuim is hoog.

De opdracht
Zorg voor een grotere klanttevredenheid van bestaande cliënten. Geef heldere input voor de businesscases voor nieuwbouw. Rust teamleiders uit om hun taken goed uit te voeren en laat dat zien door o.a. een substantiële daling van het ziekteverzuim. Verbeter de interne communicatie.

De resultaten

De juiste mens op de juiste plaats. In nieuwe combinaties hebben de teamleiders van de DrieGasthuizenGroep een verbeterslag gemaakt. Met betrekking tot het aansturen van hun teams en daarmee van de kwaliteit van zorgverlening. Een helder beeld van water van hen verwacht wordt heeft gezorgd voor een duidelijke managementstijl. Zij zijn nu in staat het ziekteverzuim zelf doeltreffend aan te pakken en voelen zich toegerust om hun werk goed te doen.

Door de gezonde exploitatie ontstond ruimte om op de werkvloer een noodzakelijk kwaliteitsslag te maken. Door op korte termijn zichtbare verbeteringen voor cliënten te organiseren ontstaat er meer vertrouwen in de organisatie, zowel bij cliënten als bij medewerkers. De input voor de businesscases van de verschillende locaties heeft mede gezorgd voor een reëel en attractief toekomstscenario.

“Hermien van Changekitchen keek goed rond en bracht meteen veel inspirerende ideeën en nieuw élan bij onze teamleiders en medewerkers. In vijf maanden tijd daalde het verzuim substantieel en werden onze medewerkers positief geactiveerd om hun werk beter uit te voeren.”

– Angela Jansen, directeur-bestuurder DrieGasthuizenGroep

Meer weten?
Neem contact op met Hermien