Inzicht voor een helder uitzicht.

Instrumenten

Change Readiness Inventory

“Mensen veranderen niet zo zeer omdat ze een analyse voorgeschoteld krijgen die hun denken verandert, maar omdat ze feiten te zien krijgen die hun gevoelens veranderen.”

– John Kotter, professor emeritus Harvard University, wereldwijk erkend als dé autoriteit op het gebied van leiderschap en verandermanagement.
Change Readiness Inventory (CRI) is een instrument gebaseerd op Kotters visie op verandermanagement. Het geeft organisaties inzicht in:

  • de fasen die in een succesvol en duurzaam veranderingsproces belangrijk zijn
  • de mate waarin deze verschillende fasen van het veranderingsproces goed zijn doorlopen
  • de interventiemogelijkheden binnen de verschillende fasen van het veranderingsproces
  • de wijze waarop de diverse groepen medewerkers de voortgang van het veranderingsproces ervaren

CRI geeft je een diagnose van de kwaliteit van het veranderingsproces. Dit kan dienen als vertrekpunt of als (tussentijdse) evaluatie om het veranderingsproces succesvol vorm te geven. CRI vormt tegelijkertijd een op zichzelf staande procesinterventie, die gericht is op het betrekken van brede groepen medewerkers bij het veranderingsproces, door hun ervaring en beleving serieus te nemen.

CRI Fase 1 of CRI Fase 2

Er zijn twee versies van Change Readiness Inventory die afhankelijk van het doel inzet kunnen worden: CRI Fase 1 en CRI Fase 2.

Meer weten?
Neem contact op met Thijs