Verschil doet er toe.

Partners met dezelfde visie

Chandra Verstappen

Chandra beschikt over een brede werkervaring op het gebied van vernieuwing en verandering. Ze leidde complexe programma’s en projecten, en was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategie en beleid op bestuurlijk niveau. Inclusie en kansengelijkheid spelen een cruciale rol in organisaties. Niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor de mensen voor wie zij werken. Chandra leeft deze onderwerpen en ontwikkelde hierin een grote deskundigheid. Ook deze kennis en ervaring, neemt zij mee in haar werk als veranderaar.

"Mensen zijn uniek op heel veel verschillende manieren. Ik stel daarom graag de vraag: ‘Hoe zorg je ervoor dat organisaties een fijne plek worden voor iederéén?’ Door verschillende perspectieven te verenigen, het liefst in co-creatie, krijg je de meest waardevolle antwoorden. Die inzichten kun je vervolgens vertalen naar strategisch, tactisch en operationeel niveau."

Chandra zet haar professionele expertise het liefst in voor organisaties die sociaal relevante thema’s raken, in domeinen als zorg, onderwijs, cultuur en openbaar bestuur. Deze maatschappelijke betrokkenheid is kenmerkend voor Chandra. Net als haar drive om altijd te willen blijven leren van mensen en hun uiteenlopende perspectieven. Vanuit die drijfveren draagt zij – ook als onbezoldigd bestuurder – bij aan organisaties die waarde toevoegen aan onze samenleving.

Chandra’s sterke punten: haar verbindend en enthousiasmerend vermogen, haar strategisch inzicht en vasthoudendheid. Ze is nieuwsgierig, energiek en heeft een open blik. Zij heeft oog voor wat de ander drijft en wat de verschillende belangen zijn. Dit vertaalt ze in zinvolle in- en externe samenwerking. Ze schakelt hierin makkelijk tussen strategie, beleid en de dagelijkse praktijk. Zo weet Chandra nauwe betrokkenheid en samenwerking tot stand te brengen, tussen de mensen om wie het gaat en organisaties . Ook in de meest complexe opdrachten. En altijd op weg naar het doel.

#zorg #culturelesector #leiderschap #interimmanagement #diversiteit #inclusie #belonging #samenwerken #dialoog