Als je anders kijkt naar hetzelfde, zie je nieuwe mogelijkheden.

Bas Schiebaan

De expertise van Bas: zorgorganisaties toekomstbestendig maken, door in te zoomen op de personele factor. Zorgmedewerkers vormen 70% van de kosten en 90% van de kwaliteit. Als zorgorganisatie moet je willen weten wat je personele situatie is en wat je daaraan kunt verbeteren. Dat is wat Bas in kaart brengt. Wanneer medewerkers niet doen wat er van hen verwacht wordt, ligt de voornaamste oorzaak bij de organisatie-inrichting, zo is zijn overtuiging. De medewerker is niet het probleem, wel de organisatie daar omheen. Dat is niet iemands schuld, maar een logisch gevolg van een uiterst complex zorgstelsel.

“Als doen vooral gedoe is geworden, wordt het tijd om doen en denken te verbinden en te gaan doenken.”

Bas gaat het liefst aan de slag, op de plekken waar de personele dynamiek (te) hoog is, zoals bij verzuim en verloop. Hoe simpel het probleem ook lijkt, dat is het nooit. Te veel betrokkenen, te veel schakels, te hoge werkdruk, te veel meningen en te weinig feiten. Als het eenvoudig was, bleef het niet zo hardnekkig in stand. Hoe dan wel? Door strategisch te denken en pragmatisch te doen. Door analyse en uitvoering te verbinden. Door de personele feiten die je nodig hebt, op tafel te leggen. Ander gedrag vraagt een andere organisatie-inrichting. Iets nieuws doen, vereist ook iets níet meer doen. Als strategisch adviseur realiseert Bas werkbare oplossingen, die ontworpen zijn met het gehele speelveld in beeld.

Bas kent de bestuurlijke en personele organisatie van de zorg van binnenuit. Hij was betrokken bij grote turnaround vraagstukken vanuit de rollen van MT lid, strategisch adviseur en directeur. Zijn professionele vaardigheden scherpte hij verder aan via Sioo. Ook als onderhandelaar met de vakbonden, vergrootte hij zijn inzicht in strategisch en toekomstgericht personeelsbeleid. Naast inhoudelijke kennis, brengt Bas een flinke dosis openheid, vertrouwen en positieve energie. Precies wat nodig is om complexe en taaie personeelsvraagstukken om te zetten in een gerichte strategie.

#hetwerkenindezorgbetermaken #dejuistezorgopdejuisteplek #datadriven #wendbareorganisatie #organisatieontwerp #systeemdenken

Op zoek naar een collega? Ontmoet ze hier