Changekitchen bracht ons energie, creativiteit en bevlogenheid.

Opdrachten

Aloysius Stichting: verbetering interne communicatie

De situatie bij aanvang
De Aloysius Stichting is een grote en toonaangevende organisatie op het gebied van speciaal onderwijs. De organisatie is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid.

De interne communicatie is daarbij achtergebleven; veel medewerkers voelen zich onvoldoende geïnformeerd en betrokken bij de vorming van nieuw beleid. Dit schaadt de effectiviteit van de organisatie; een grote afstand tussen de leiding en de medewerkers, een ‘eilandjescultuur’ en een lage betrokkenheid van specifieke organisatieonderdelen.

De opdracht
Verbeter de interne communicatie binnen de Aloysius Stichting. Zorg er voor dat de Aloysius Stichting alle medewerkers weet te betrekken of informeren bij het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van de jaarplannen. Realiseer een stijging van de medewerkertevredenheid ten aanzien van de criteria ‘open communicatie’ en ‘betrokkenheid’ van een 6.8 naar een 8.

De resultaten
De medewerkers van de Aloysius Stichting hebben een grote verbeterslag gerealiseerd op gebied van interne communicatie. Er zijn ruim 40 structurele verbeteringen doorgevoerd, zoals de introductie van een gestructureerde en eenduidige communicatievoering, de toevoeging van een vaste communicatiemedewerker aan de staf, het opzetten van een goed functionerend intranet, de realisatie van een betere kennisdeling en een actieve, betrokken rol van medewerkers bij het vaststellen van een nieuwe missie, kernwaarden en jaarplannen.

Ook is er met succes een cultuuromslag bewerkstelligd; er is een open sfeer gecreëerd, de afstand tussen het leidinggevend kader en de medewerkers is sterk afgenomen, en medewerkers voelen zich meer verbonden met elkaar en de organisatie.

“Changekitchen bracht ons energie, creativiteit en bevlogenheid. De resultaten van ons verandertraject zijn uitstekend. De inzet van de change consultants stond buiten kijf; ze lieten niet los. Ik heb deze betrokkenheid altijd erg gewaardeerd.”

– Hans Kelderman, algemeen directeur Aloysius Stichting

Meer weten?
Neem contact op met Thijs